Het Vrouweputje is nooit een stenen put geweest zoals wel eens wordt geopperd. In Zeeland lagen verspreid door heel het Poelgebied veedrinkputten die bijna allemaal als een opvangbak voor regenwater in het veen waren uitgegraven. Het bijzondere aan het water van het Vrouweputje was de zuivere en zoete smaak terwijl het water uit alle andere drinkputten brak was. Door in het ontwerp de oorspronkelijke Zeeuwse natuur terug te brengen via verantwoorde beplanting, krijgen
kwetsbare planten en diersoorten een overlevingskans.

Het terrein  is een mooie locatie om diverse activiteiten te organiseren die passen binnen de doelstelling van de stichting.
we streven er naar om een zo groot mogelijke biodiversiteit te creëren maar wel binnen de oorspronkelijke natuur.

Natuur