Vrouweputje
(bron van eenheid)
Vrouweputje

 

Met het hergraven heeft de stichting Vrouweputje een bijzondere plek in de Zeeuwse natuur terug willen brengen. In de geschiedenis is er zo laconiek omgesprongen met het cultureel erfgoed, dat bijzondere plaatsen bijna niet meer te vinden zijn. Met het Vrouweputje heeft Zuid-Beveland een bezinningsplek waar mensen naar toe kunnen om bij deze bijzondere bron tot zichzelf te komen.

foto van Vrouweputje.

Nieuwsbrief nr. 23   Januari 2017  

 

"Vreugde komt niet door dingen te bezitten maar door een wijs en liefdevol hart". (Boeddha)   

 

Lieve Vrienden, We wensen u een vreugdevol en gezond 2017 toe. 

 

Aninne bij het Vrouweputje. 

Op de lezing kwamen mensen van allerlei pluimage. Aninne vertelde gestructureerd over haar onderzoek naar de rol van Nehalennia in de (vóór) Romeinse tijd, een en ander aan de hand van de symbolen op de votief altaren die in Domburg en Colijnsplaat zijn gevonden. Voor wie hier meer van wil weten en de lezing gemist heeft, in het boek 'Nieuw licht op Nehalennia' van haar hand staat alles beschreven. Met passie vertelde ze waarom aandacht voor dit onderwerp zo actueel is. Kort gezegd: Zolang de maatschappij en de wereld zo onrustig, is blijft het zoeken naar meer balans zodat de samenleving vredig met elkaar en de natuur kan leven. In de symbolen (o.a. hoorn van overvloed, mandje appels) rond Nehalennia zijn zaken af te leiden die de mensen in die tijd blijkbaar belangrijk vonden en die wellicht vandaag de dag ons iets kunnen leren.   

Tot slot zijn we vereerd dat Aninne op het eind van haar lezing een dikke pluim aan Vrouweputje uitdeelde. Deze pluim is voor zowel het bestuur als ook voor alle vrienden van het Vrouweputje die immers de instandhouding mogelijk maken. Bij deze is de pluim aan u doorgegeven. 

foto van Vrouweputje. 

Krachtplaatsen
Er zijn steeds meer mensen geïnteresseerd in bijzondere plekken in de natuur. Op Facebook zijn er verschillende groepen die wetenswaardigheden delen over bronnen en krachtplaatsen. De leden aantallen worden steeds groter. De website van academie PanSophia heeft een pagina met de kaart van Nederland waarop de locaties van krachtplaatsen staan aangegeven. Ook het Vrouweputje staat hier bij.  

http://www.pansophia.nl/krachtplaatsen/ 
 

Groen en Doen
Met behulp van Groen en Doen hebben we het educatieve bord over Wilde bijen nabij het insectenhotel kunnen realiseren. 

 

Bestuur
Helaas gaat een bestuurslid de stichting verlaten.  Jeannet heeft als penningmeester heel veel betekend voor het Vrouweputje. Dankzij haar inzet konden we veel projecten rondom de bron realiseren. Haar ervaring en kennis over de natuur, het Zeeuwse landschap en subsidie-aanvragen hebben ervoor gezorgd dat het Vrouwputje goed gegrond in het mooie Poelgebied ligt. 

Het Vrouweputje is met dit afscheid een tweede fase ingegaan. Een tijd waarin we de uitdaging aangaan om als stichting deze bijzondere plek te kunnen behouden en misschien meer dan dat. Voel jij je aangetrokken tot deze plek en wil je ook als bronhoeder meehelpen in het voortbestaan van deze krachtplek? Heb jij ideeën die passen bij de filosofie van het Vrouweputje?  We zijn dus op zoek naar versterking van het bestuur. Geïnteresseerden kunnen een tijd vrijblijvend meedraaien. Het bestuur komt ca. 3 á 4 per jaar bijeen. Belangstellenden kunnen zich melden bij een van bovenstaande adressen of u bekende bestuursleden. 

 

Bezoek
Het perceel Vrouweputje staat open voor bezoek en gebruik door derden. Soms wordt de stichting hierbij betrokken, maar evengoed vinden er activiteiten plaats die op zich zelf staan. Dat is ook de opzet van de stichting, een plaats creëren waar mensen naar toe willen komen en eventueel iets organiseren alles passend binnen het gedachtegoed van de stichting.  

 

Onderhoud
We zijn de praktijkschool De Wissel, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de  gebroeders Lokerse dankbaar voor het onderhoud wat ieder heeft uitgevoerd in 2016.

Nieuwe vrienden
Kent u iemand die vriend van het Vrouweputje wil worden ?  

Stuur een mail naar cdebaarrent@zeelandnet.nl met naam adres en woonplaats en deze nieuwe vriend ontvangt daarna de nieuwsbrieven. Geen mail ? Stuur dan een briefje naar met naam, adres en woonplaats bovenstaande postadres.  

Stichting Vrouweputje Banknr: NL12 RABO 0115 1821 01


foto van Vrouweputje.

Ook wij doen weer mee met NL Doet. Zaterdag 11 maart van 13.00 -16.00 uur. Je kunt je aanmelden via de website van NL Doet.
Graag zien we je bij het Vrouweputje!
Vrouweputje
geschiedenis
natuur
spiritualiteit
nieuws
boekje
de stichting
Foto's
links
Neem contact op